Proč vyrazit na farmářský trh a na co si dát pozor?

Farmářské trhy si nacházejí stále více příznivců. Ptáte se proč? Můžete zde nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, voňavé bylinky a koření, křupavý chléb a a pečivo, mléčné výrobky, med, v jarním období sazeničky a sadbu na zahrádky či do květináčů a celou řadu dalších produktů z české i moravské produkce.

A to jsou ty pravé důvody, které lákají na farmářské trhy stále více návštěvníků.

Na co si dát při návštěvě trhů pozor?

  • U všech druhů potravin by měly být uvedené informace o jejich názvu, složení, množství, minimálním datu spotřeby a o původu.
  • Všechny potraviny musí být chráněny před možnou kontaminací a před všemi vlivy vnějšího prostředí, mezi něž patří především prach z okolí, přímé sluneční záření nebo volně se pohybující zvířata.
  • Všechny předměty či zařízení, která přicházejí do kontaktu s potravinami, musí být udržované v naprosté čistotě a nesmí znamenat nebezpečí kontaminace potravin.
  • Osoby, které přicházejí s potravinami do kontaktu jsou povinny dodržovat osobní hygienu, která se týká nejen čistých rukou, ale i oblečení. Při prodeji nebalených potravin by měly mít k dispozici zdroj pitné vody pro mytí rukou.